Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

Słupek oznaczeniowo-pomiarowy

Słupek oznaczeniowo-pomiarowy

Słupek oznaczeniowy

Słupek oznaczeniowy


Słupki oznaczeniowo-pomiarowe – podstawowe informacje

Słupki oznaczeniowo-pomiarowe (SOP), zwane także słupkami telekomunikacyjnymi, służą do oznaczania linii przewodów. Stawiane są one na ziemi przy budowie dalekosiężnych, komunikacyjnych linii kablowych. Dostrzegając takie urządzenie, można być pewnym, że pod ziemią znajduje się okablowanie telekomunikacyjne dalekiego zasięgu. W przeciwieństwie do drugiego rodzaju urządzeń, słupków oznaczeniowych (SO), słupki oznaczeniowo-pomiarowe skonstruowane są w taki sposób, aby za ich pomocą można było odczytywać dane dotyczące linii. Słupki telekomunikacyjne zlokalizowane są na terenie całego kraju. Przebiegają wzdłuż większych linii komunikacyjnych i przede wszystkim służą do przyłączania kabli lokalizujących lub przewodów antykorozyjnej linii kabli z metalowymi powłokami do kabli dielektrycznych.

Pod względem wyglądu słupki oznaczeniowo-pomiarowe przypominają pionowy walec, który w środku posiada aparat pomiarowy. Urządzenia tego typu wyposażone są w różnego rodzaju gniazdka w zależności od przeznaczenia, determinowanego rodzaje linii kablowej. Do słupka telekomunikacyjnego mogą być przyłączone gniazdka od powłoki i pancerza kabla, od elektrod pomiarowych czy od elektrod biernej ochrony antykorozyjne. Mogą być również przyłączone przewody lokalizacyjne i taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne, usytuowane powyżej kabla dielektrycznego. Budowa dobrej jakości słupków telekomunikacyjnych składa się także ze specjalnego zabezpieczenia w postaci zamka, który chroni wbudowane wewnątrz aparat pomiarowy przed ewentualną niepożądaną ingerencją osób trzecich.

Zastosowanie słupków telekomunikacyjnych

Zgodnie z nazewnictwem słupki oznaczeniowo-pomiarowe (SOP) przede wszystkim służą do oznakowania trasy przebiegu kabli dalekiego zasięgu. Często można je spotkać na polach lub przy trasach kolejowych. Służą także do specjalistycznego pomiaru specyfiki połączenia kabli telekomunikacyjnych. Słupki SOP mogą wykorzystywane także do wykonywania pomiarów prądów błądzących. Pozwalają również na efektywne zdiagnozowanie potencjału elektrycznego powłoki kabli dalekiego zasięgu.

Ze względu na swoje przeznaczenie słupki telekomunikacyjne muszą posiadać konstrukcję, która zapewni bezpieczeństwo i stabilność działania w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Słupki ozaczeniowo-pomiarowe pełnią funkcję informacyjną, wobec czego powinny być wykonane z tworzyw o charakterystycznych kolorach – tradycyjną barwą jest pomarańczowy. Urządzenia te muszą być trwałe i doskonale widoczne dla osób, które ewentualnie znajdują się w ich okolicy. Składają się także ze stelaża umiejscowionego pod górną częścią, który zapewnia możliwość zainstalowania czynnika lokalizacyjnego lub dodatkowych aparatów pomiarowych. Słupki telekomunikacyjne SOP wyposażone są w silną nasadę, umożliwiającą stabilne zamocowanie w gruncie.

Czytaj więcej

Bądź na bieżąco

Szanowni Państwo, informujemy, iż nasza strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdą Państwo w dziale Polityka prywatności.

Akceptuję