Klauzula

  • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółkę PTS Rabka sp. z o. o., z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich. Z Administratorem, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail: biuro@ptsrabka.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane w celu skorzystania z formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody;
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z usługi formularza;
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych (poza europejski obszar gospodarczy);
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Bądź na bieżąco

Szanowni Państwo, informujemy, iż nasza strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdą Państwo w dziale Polityka prywatności.

Akceptuję