W swojej ofercie posiadamy dużą różnorodność materiałów do prowadzenia infrastruktury komunikacyjnej w pasach drogowych, przepustach pod istniejącą infrastrukturą kolejową, w terenach narażonych na obsunięcia ziemi, pod wiaduktami. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi kanałów technologicznych inaczej zwanych multikanałami.

Tereny budów to miejsca o podwyższonym zagrożeniu które należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Do tego celu mogą służyć taśmy odgrodzeniowe:

  • biało-czerwone,
  • żółto-czarne,
  • biało-niebieskie,
  • biało-zielone,
  • itp. (dowolna kombinacja kolorów ze standardowej palety kolorów)

Na taśmach ostrzegawczych odgrodzeniowych istnieje możliwość wykonania dodatkowego nadruku indywidualnego np.

  • logo firmy (jednokolorowe),
  • nazwa firmy

lub opis np.:

  • "POLICJA",
  • "STRAŻ",
  • "ROBOTY DROGOWE"

PTS Rabka Sp. z o.o.

Rokiciny Podhalańskie 203a

34-721 Raba Wyżna


NIP 735-000-94-42

REGON 492713776

KRS 0000405559

PKD 2524 Z

współpracujemy z: